Som un grup d'estudiants que estudien al centre d'estudis STUCOM

Components del grup

Coneix els desenvolupadors de STUBAR


John Wayne Carreon Beco

Desenvolupador Front-end Web i Android

                  

Al principi creia que la seva devoció estava en l'àmbit de les xarxes, però va decidir provar en la programació, llavors quan es va adonar del molt que li agradava, ja que es podia passar hores i hores programant. D'altra banda, va aprendre de forma autodidacta alguns llenguatges de programació com C, Python, Java i alguns programes de disseny.
Punts forts:
- Disseny de l'app.
- Gran aportació al Front-end


Elio de Escalada Amarillo

Desenvolupador Back-end i Api del projecte

           

Quan va començar Grau Superior en Aplicacions Multiplataforma es va adonar de la satisfacció que sentia al programar i de les ganes de millorar en tots els àmbits sobretot en el disseny gràfic. D'altra banda, va aprendre per si mateix la part més bàsica de llenguatges de programació com Java i php.
- Gran aportació al desenvolupament del back-end
- Desenvolupament de la base de dadesNadeem Rashid

Desenvolupador Front-end Android

           

Des de ben petit sabia que la seva devoció per la informàtica era el seu futur. Un cop va acabar els estudis obligatoris aprendre de forma autodidacta llenguatges de programació com Java i Python. D'altra banda, ara estudia al Centre d'estudis Stucom el Grau Superior d'Aplicacions Multiplataforma, li interessa molt el desenvolupament i la gestió de les bases de dades.
Punts forts:
- Programació.
- Desenvolupament a la BBDD.
- Documentació de el projecte (Redactar).

Per que hem escollit aquest projecte?


Hem escollit aquest projecte pel fet que al ser estudiants ens veiem en la necessitat de crear una aplicació que s'adapti a la nostra vida actual. El veure que els estudis i l'oci, que és una cosa bàsic en la vida d'un estudiant, sempre estaven separats en les aplicacions (algunes servien per pujar apunts, però mai tenien res relacionat amb l'oci i el mateix a l'inrevés) vam decidir que era una gran idea ajuntar les dues coses i veure si som capaços de desenvolupar un gran projecte.Organitzadors del concurs